BIP

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Aktualności
2020-04-01

List do Parafian na Wielki Tydzień w związku z pandemią koronawrirusa.

Wielki Tydzień ….w trudnym czasie
Kochani Parafianie,
Piszę do Was te słowa, z potrzeby serca, w czasie kiedy papież Franciszek zachęca aby modlić się za cały świat w obliczu zatrważających wydarzeń związanych z pandemią koronawrirusa.
Po raz pierwszy będziemy przeżywać tajemnice Wielkiego Tygodnia poza świątynią. Nawet najstarsi z nas nie pamiętają czasów, gdy podczas największych świąt kościelnych wierni byli pozbawieni możliwości przezywania misteriów paschalnych w swoich świątyniach wraz z kapłanami. Tak niestety będzie w tym roku, w nadchodzący czas wielkanocny udział wiernych w kościele będzie jedynie symboliczny. Dla mnie kapłana to też wielki smutek, że nie mogę razem z Wami przeżywać najważniejszych wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Te doświadczenia uświadamiają nam pasterzom jak ważne jest być blisko świeckich w parafii i szacunku wobec nich. A wiernym świeckim pokazują, jak trudno jest być bez pasterza, Eucharystii i sakramentów Kościoła.
Musimy dostosować się do państwowych rozporządzeń ze względu na powagę sytuacji i w trosce o zdrowie i życie bliźnich. Prosimy Ducha Świętego, o pomoc w owocnym i godnym przeżywaniu najważniejszych dni w roku kościelnym. Proszę potraktować poniższą propozycję jako pomoc w głębszym przeżyciu Wielkiego Tygodnia w takich trudnych warunkach w jakich się znaleźliśmy. Proponuje przygotować Domowy ołtarz - stolik przykryty białym obrusem, na nim krzyż i Pismo Święte - obok świece (gromnica). Pomocne będą modlitewniki i śpiewniki religijne. Wcześniej należy zapoznać się z proponowanymi przez media transmisjami Liturgii Wielkiego Tygodnia. Do godzin, w których będą transmisje dostosujemy rodzinną modlitwę - jej czas i forma niech będzie zgodna z potrzebą serca i naszymi umiejętnościami.
Łączymy się myślą z innymi rodzinami w parafii, osobami samotnymi oraz ze mną proboszczem na Drągowinie i tak odkryjemy Kościół duchowy.
Wam wszystkim życzę błogosławionego Wielkiego Tygodnia, i spotkania ze Zmartwychwstałym Panem który przychodzi, aby umocnić naszą wiarę , nadzieję i miłość, abyśmy się nie lękali, bo tylko z Nim udźwigniemy ten krzyż. Ufam Jezusowi i tęsknię za Wami!
Wasz Proboszcz: ks. Krzysztof Cochła

1. Niedziela Palmowa - Niedziela Męki Pańskiej
Msze św. w naszej Parafii odprawiane są wg porządku niedzielnego z zachowaniem limitu 5 osób a w przypadku pozostałych w domu prosimy:
-Przygotować z gałązek małą palmę, można także użyć palmy z ubiegłego roku. Przed rozpoczęciem liturgii Niedzieli Palmowej w telewizji należy ją pokropić wodą święconą. Niech to uczyni ten, kto ma autorytet w rodzinie, wtedy mówi:
Boże uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
(Palmę ustawiamy na widocznym miejscu).
-Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).
-Korzystając z transmisji radiowej, telewizyjnej czy internetowej (w naszym kościele o godz. 9:00) możemy przyjąć Komunię Świętą duchowo. Po ukazaniu Hostii przez celebransa, po słowach: "Oto Baranek Boży…" zapraszamy Pana Jezusa do swego serca. Mimo, że nie dotykam Hostii ustami, ale przyjmuję go swoim sercem. Witam Jezusa słowami, które zawsze wypowiadam w czasie Komunii Świętej.

2.Wielki Czwartek- Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa
Na domowym ołtarzu umieszczamy obraz Ostatniej Wieczerzy lub obraz - pamiątkę pierwszej Komunii.
A. Msza Świętej Wieczerzy Pańskiej - u nas w kościele w Drągowinie o godz. 17:00 z zachowaniem limitu 5 osób, pozostali uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media (Pamiętamy o Komunii duchowej. Kilka minut ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu.)
B. Rodzinna liturgia wielkoczwartkowa:
Wspólna kolacja, na podobieństwo Wieczerzy wigilijnej przed Bożym Narodzeniem.
- Lektura Ewangelii według św. Jana (rozdział 13 i 14)
- modlitwa - pacierz + modlitwa przed jedzeniem
- Po wieczerzy odczytać opis Ustanowienia Najświętszego Sakramentu - Pierwszy List Świętego Pawła do Koryntian (I Kor 11,17-34).
- Odśpiewać pieśni: "Ogrodzie Oliwny"; Gorzkie Żale cz. I i inne pieśni
W czasie gdy w kościołach trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy można odczytać Ewangelię według Świętego Mateusza rozdział 26, 16-56 i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.
Modlitwa
Pani Jezu, nadchodzi godzina, gdy zostaniesz wydany w ręce ludzi. Przygotowani przez Twoje nauczanie i odnowieni przez czterdziestodniowy post chcemy kontemplować głębię wielkiego misterium, jakie dzisiaj się rozpoczyna.
Daj nam wejść razem z Tobą do Wieczernika, gdzie czeka na nas Największy z Cudów. Z dziękczynieniem chcemy celebrować tajemnicę Najświętszej Ofiary i jednocześnie uwielbiać Cię jako Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Przepełnieni wdzięcznością za tak wielki dar składamy na ołtarzu nasze życie, wszystkie problemy i troski, całą naszą słabość i grzeszność. Przemień je Jezu i uczyń ofiarą miłą Tobie. W wieczornym mroku patrzymy na nasze zdrady, które wydały Cię na śmierć. Nie jesteśmy godni, aby przebywać z Tobą, ale Ty mimo wszystko przygarniasz nas do siebie i przebaczasz wszystkie nasze nieprawości. Patrzymy na Ciebie w ciemnicy i współodczuwamy Twoje osamotnienie i smutek. Chcemy być razem z Tobą w oczekiwaniu na wydarzenie, które przyniesie nam usprawiedliwienie i pokój.

3.Wielki Piątek- Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa
W centrum tego dnia powinien być Krzyż. Dzień postu ścisłego. Ograniczamy posiłki co do ilości i jakości - bez mięsa. Post i utrudnienia związane z epidemią
ofiarujemy jako zadośćuczynienie za grzechy. Wszystkie czynności tego dnia możemy ofiarować jako modlitwę za chorych, konających i zmarłych w ostatnich dniach z powodu pandemii
A. Liturgia Męki Pańskiej . W kościele w Drągowinie Liturgia o godz. 17:00 z zachowaniem limitu 5 osób, pozostali uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media.
- Całujemy domowy krzyż wtedy gdy w liturgii zostanie odsłonięty
- Przyjmujemy duchowo Komunię świętą…
B. W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa
Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić "Drogę krzyżową". (w tej godzinie Jezus ruszył z krzyżem na Golgotę)
- Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana.
-O godzinie 15.00 - chwila śmierci Jezusa - Koronka do Bożego Miłosierdzia
Kto nie uczestniczył w transmisji Liturgii - wieczorem odczytuje opis Męki Jezusa według św. Jana rodziały18 i 19.
Z wiarą i wdzięcznością całuje krzyż Jezusa.
- Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa- zmiłuj się nad nami.
- Gorzkie Żale cz. II-III
( Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości z 1 Kor 13,1-13) Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.
Modlitwa
Jezu Chryste, w bolesnym doświadczeniu Twojej męki chcemy razem z Tobą iść drogą krzyżową i pokutować za nasze grzechy. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie.
Skazujemy Cię często na śmierć w naszych decyzjach i postawach.
Nie jesteśmy w stanie sami za nie zadośćuczynić, ale mamy dobrą wolę, aby naprawiać zło, które popełniliśmy i postanowić zmianę naszego postępowania. W każdym uderzeniu, wyszydzeniu i upadku ukrywa się jakiś nasz grzech.
Żadna sekunda Twojej męki nie jest przypadkowa. Cierpisz nie tylko fizycznie, ale także duchowo za tych, którzy nie szanują Twojej Ofiary.
Daj nam, Panie, kontemplować krzyż. Nie pozwól, abyśmy zwątpili i uciekli
spod Niego na widok cierpienia i śmierci, która czyha w pobliżu. Niech będzie on dla nas znakiem miłości i zbawienia. Wielka była cena, jaką za nas zapłaciłeś, ale też wielka jest Twoja miłość do nas. Wpatrzeni w Ciebie i współcierpiący na Golgocie, odczuwamy także radość i pewność z otrzymanego zbawienia. Błogosławiona jest nasza wina, bo gładzi ją tak wielki Odkupiciel. Bądź za to uwielbiony, Jezu, na wieki wieków.

4. Wielka Sobota - oczekiwanie na Noc Paschalną
A. W ciągu dnia można nawiedzić na krótką chwilę kościół.
(Przypominam że w tym roku nie ma w kościele tradycyjnego obrzędu błogosławieństwa pokarmów. Będzie ono zastąpione w domu podczas wielkanocnego śniadania (tekst modlitwy poniżej)
B. Liturgia Paschalna Wielkiej Soboty w Drągowinie g. 17:00. W miarę możliwości uczestniczymy w transmisji telewizyjnej.
C. Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.
Na zakończenie odśpiewać Pieśni wielkanocne. Alleluja!
Modlitwa
Wołamy do Ciebie, Panie, z głębokości naszego ducha i trwamy w oczekiwaniu na wydarzenie, które trzykrotnie zapowiedziałeś apostołom. Wierzymy, że Syn Człowieczy nie pozostanie w grobie, a nasza wiara nie jest pozbawiona podstaw. Nie ma Cię tylko przez chwilę, a jednocześnie czujemy, że nigdy nas nie zostawiłeś.
W ciszy Wielkiej Soboty chcemy trwać przy Twoim grobie, gdzie wszystko stanie się nowe. Ziarno wrzucone w ziemię obumrze i wyda plon stokrotny.
Tak chciał Ojciec i Jego święta wola. Szatan zostanie pokonany, śmierć odarta ze swojego żądła, a z naszych oczu otrzesz ostatnią łzę.
Wierni Twojej obietnicy wypatrujemy poranka, gdzie rozbłyśnie nowe światło Baranka paschalnego. Światło, które nie zna zachodu i nie boi się żadnej ciemności.
Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
Wierzymy, że także i my opuścimy kiedyś grób, by zaśpiewać przed tobą radosne
"Alleluja!".

5. Wielka Niedziela- Zmartwychwstanie Pańskie
Poranek Wielkanocny
A. Liturgia Mszy świętej. W naszej Parafii Msze św. /tylko z udziałem rodziny, która zamawiała intencję mszalną będą odprawiane:

- kościół parafialny: g. 9:00 ; w Niwiskach: g. 12:00 ; Kaczenice: g.13:00
- kościół w Przybymierzu: g. 10:15; w Skibicach g.15:00
- kościół w Kotowicach: g. 11:15Pozostali uczestniczymy w Mszy Świętej transmitowanej przez media.
- Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.
B. Śniadanie wielkanocne. Przygotowujemy święconkę, jak co roku.
Formuła modlitwy przy stole wielkanocnym:
Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.
Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: "Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was."
Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę: Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo. oraz Wierzę w Boga.
Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają: Amen
-Można pokropić wodą świeconą
- Życzenia przy poświęconym jajku
- Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna - "Zwycięzca śmierci".
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy odpowiadają: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają: Amen.
Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.
6. Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. w naszej parafii będą odprawiane wg porządku / z zachowaniem limitu 5 osób, czyli osób z rodziny, która zamawiała intencję mszalną:
- kościół w Drągowinie: g. 9:00 ; w Niwiskach: g. 12:00
- kościół w Przybymierzu: g. 10:15
- kościół w Kotowicach: g. 11:15
W tych dniach poprzedzających Wielki Tydzień i Święta Paschalne, codziennie jest odprawiana msza św. o g. 17.00 w Drągowinie / z zachowaniem limitu 5 osób /. Pół godz. przed mszą św. codziennie jest okazja do spowiedzi wielkanocnej. Dla osób, które się wyspowiadają, a nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii o g. 16.55 będzie udzielana Komunia św. Uwaga! Wchodzimy do kościoła tylko na przyjęcie Komunii św. /zachowując odstęp 2 metrów od siebie, przyjmujemy na rękę i wychodzimy, dziękczynienie czyniąc w domu!/
Na te dni, po ludzku nie łatwe, ale wielkie, bo wielka jest tajemnica naszej wiary, życzę Wam Kochani pełni pokoju od Zmartwychwstałego i nadziei na normalne jutro w Nim złożonej. Niech naszym pozdrowieniem w tych dniach będzie: "Jezu ufam Tobie", odpowiedź: "Jezu ufam Tobie". Zostańcie i przeżyjcie te Święta z Bogiem i blisko siebie! Niech Wam wszystkim Zmartwychwstały Chrystus błogosławi!

2020-03-29

Interesującą modlitwę przeprowadzono w Kansas w USA na pierwszym posiedzeniu Senatu. Kiedy sekretarz Joe Wright został poproszony o otwarcie nowej sesji Senatu w Kansas, wszyscy spodziewali się normalnych zwyczajów, ale usłyszeli: "Ojcze Niebieski, dziś stoimy przed tobą, prosząc o wybaczenie i prosząc o instrukcje i wskazówki. Wiemy, że Twoje Słowo mówi: "Biada tym, którzy nazywają zło dobrem", ale właśnie to zrobiliśmy. * Straciliśmy równowagę psychiczną i całkowicie zmieniliśmy nasze wartości. "Wyśmialiśmy Absolutną Prawdę Twojego Słowa i nazwaliśmy ją pluralizmem." Czciliśmy innych bogów i nazywaliśmy to wielokulturowością.
Broniliśmy perwersji i nazwaliśmy to alternatywnym sposobem życia. * Wykorzystaliśmy biednych i nazwaliśmy to loterią." Nagrodziliśmy lenistwo i nazwaliśmy to bogactwem. * Zabiliśmy nasze nienarodzone dzieci i nazwaliśmy to wolnością wyboru dla kobiet. "Poparliśmy aborcję i nazwaliśmy ją uzasadnioną". Nie mogliśmy tego zrobić. dyscyplinować nasze dzieci i nazywać to budowaniem poczucia własnej wartości. "Nadużyliśmy władzy i nazwaliśmy ją polityką. * Otworzyliśmy Konfiskatę niektórych funduszy i nazwaliśmy to znacznymi wydatkami." Legalizowaliśmy przekupstwo i nazywaliśmy to słodyczami biurowymi. "Chcieliśmy własności bliźniego i nazwaliśmy ją ambicją.
Zanieczyściliśmy powietrze, wulgaryzmy i pornografię i nazwaliśmy to wolnością wypowiedzi. "Kpiliśmy sobie ze starych wartości naszych przodków i nazywaliśmy to oświeceniem. Zbadaj nas, Boże, i poznaj nasze serca dzisiaj. Oczyść nas od wszelkiego grzechu i uwolnij nas. Amen!" Odpowiedź była szybka. Kilku posłów opuściło salę w proteście podczas modlitwy.

W ciągu 6 krótkich tygodni Centralny Kościół Chrześcijański, w którym pastor Wright jest pastorem, nagrał ponad 5000 telefonów, z których tylko 47 było negatywnych. Kościół otrzymuje obecnie prośby z całego świata o kopie tej modlitwy z Indii, Afryki i Korei. Z pomocą Pana niech ta modlitwa przeniknie nasz kraj i ciepło stanie się naszym pragnieniem, aby ponownie zostać nazwanym "JEDNYM NARODEM PRZED BOGIEM".

2020-03-27

29.03.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Dziękuję za wspólnie przeżytą niedzielną Eucharystię.

2. Dzisiaj V Niedziela Wielkiego Postu.

3. Rekolekcje Wielkopostne od poniedziałku 30 marca do 1 kwietnia na antenie Radia Zachód i TVP 3 Gorzów Wlkp od godziny 19:00. Transmisja z WSD w Paradyżu. Bardzo serdecznie zapraszam do odprawienia tych ćwiczeń duchowych dzięki uprzejmości mediów.

4. Każdego dnia kontynuujemy śpiew suplikacji po błogosławieństwie.

5. Od 25 marca w każdej Mszy Świętej lub innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną
.
6. Zostają odwołane nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane publicznie w kościołach. Proszę odprawić indywidualnie lub w rodzinach, bądź przez środki społecznego przekazu.

7. W przypadku większej ilości wiernych przybyłych na Eucharystię, udzielam Komunii św. tym, którzy nie będą mogli wziąć udziału we Mszy św.

8. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół odwołujemy I Komunię świętą.

9. Bierzmowanie, Chrzest zostają zawieszone do odwołania.
10. Sakrament pokuty codziennie przed Mszą św. dla 5 osób.

11. Codziennie gromadzimy się w rodzinie o 20:30 na Różańcu. Księża w kościołach. Modlimy się o ustąpienie epidemii.

12. Zapowiedzi: 1. Broniarz Łukasz zam. Lubin i Joanna Orzech zam. Drągowina zap. III

"Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych."INTENCJE MSZALNE
Sobota 28 marzec
16:00 Kaczenice + rodziców+rodzeństwo z rodziny Galon
17:15 Niwiska +Piotr + Anna/syna z rodziną/

Niedziela 29 marzec
9:00 Drągowina +Józef+ Wiktor Droszczak
10:15 Przybymierz +Genowefa+Maria+Albin
12:30 Kotowice +braci:Stanisław,Bronisław +Weronika+Łukasz

Piątek 3 Kwiecień
17:00 Drągowina 60 rocznica urodzin brata Wiesława /int brata/

Sobota 4 kwiecień
17:00 Przybymierz + Józefa/f/ + Julian

Niedziela 5 kwiecień - Niedziela Palmowa
9:00 Drągowina + Kazimierz Zuba
10:15 Kaczenice +braci: Józef i Kazimierz int siostry z rodziną
11:00 Niwiska + mąż Zenon /int żony z dziećmi/
12:00 Kotowice +Benedykt 20r. + Olga Rewaj

2020-03-20

22.03.2020

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Modlitwa na czas epidemii.

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,
Wszechmogący Wieczny Boże,
który nie chcesz śmierci grzesznika,
lecz by się nawrócił i miał życie.
Daj zdrowie chorym
i odwagę tym, którzy im służą.
Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem
i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.
Niech Twoja łaska skruszy twarde serca
i podniesie ręce, co bezradnie opadają.
Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,
gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

1. Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu.

2. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale:
Drągowina w piątek po mszy Droga Krzyżowa a w niedzielę 20 minut przed mszą świętą Gorzkie Żale.

3. Jałmużna postna zbierana będzie po Drodze Krzyżowej oraz przy adoracji Krzyża. Zostaje ona przesłana do Kurii Biskupiej.

4. Rozprowadzamy świecę ozdobną na stół wielkanocny z piękną aplikacją Baranka Paschalnego. Ofiary będą przekazane na zakup mundurków szkolnych dla rwandyjskiego dziecka. Ofiara za święcę 15 zł.

5. W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia.

6. Zapowiedzi: 1. Broniarz Łukasz zam. Lubin i Joanna Orzech zam. Drągowina zap. II

INTENCJE MSZALNE
Sobota 21 marzec
9:30 Drągowina+Helena +Tadeusz Bogacz /int syna z rodzina/
16:00 Kaczenice+Rozalia+Antoni
17:15Niwiska+rodziców:Zofia i Zenon+brat Mirosław Naborczyk / Doroty z rodzina/
18:30 Drągowina o Boże błog. dla członkin Róży p. Lechockiej

Niedziela 22 marzec
10:00 Kotowice + Kazimierz 1r. / int żony/
11:15 Przybymierz +Franciszka/f/ +Stanisław ++rodziny Łozińskich
12:30 Drągowina + Mariusz
15:00 Skibice 60 rocznica urodzin Józefy Ganczar/f/

Poniedziałek 23 marzec 10:00 Kaczenice + Wojciech Sulimierski w 30 dzień od śmierci
17:00 Kotowice + Jan Muniak od uczestników pogrzebu

Wtorek 24 marzec
10:00 Drągowina za parafian
Środa 25 marzec -Zwiastowanie
17:00 Drągowina +Weronika rocznica+mąż Leon+Józef+Zdzisław+Anna+Wiesław

Czwartek 26 marzec
17:00 Kotowice + Weronika Markowska 27r./syna z rodziną/

Piątek 27 marzec
17:00 Drągowina O Boże błog dla Róż pani zelatorki Krystyny Podlak

Sobota 28 marzec
16:00 Kaczenice ++ Rodziców+Rodzeństwo z rodziny Galon 17:15 Niwiska + Piotr + Anna /syna z rodziną/

Niedziela 29 marzec
9:00 Drągowina +Józef+Wiktor Droszczak
10:15 Przybymierz + Genowefa + Maria + Albin
11:15 Skibice za parafian
12:30 Kotowice ++ Braci: Stanisław, Bronisław, + Weronika + Łukasz

2020-03-13

15.03.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Dziękuję za wspólnie przeżytą niedzielną Eucharystię.

2. Dzisiaj III Niedziela Wielkiego Postu.

3. Dziś zbiórka do puszek na cele misyjne Dzieł Pomocy "Ad Gentes"

4. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii od piątku 20 marca. Zachęcam serdecznie do przygotowania się do Rekolekcji Wielkopostnych, znalezienia czasu, wyciszenia aby Pan nasz Jezus Chrystus znalazł w nas swoich przyjaciół i okazał nam miłosierdzie.

5. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale:
Drągowina w piątek po mszy Droga Krzyżowa a w niedzielę 20 minut przed mszą świętą Gorzkie Żale.

6. Jałmużna postna zbierana będzie po Drodze Krzyżowej oraz przy adoracji Krzyża. Zostaje ona przesłana do Kurii Biskupiej.

7. Rozpoczynamy po raz kolejny Wielkanocną Akcję Caritas. Rozprowadzamy świecę ozdobną na stół wielkanocny z piękną aplikacją Baranka Paschalnego. Ofiary będą przekazane na zakup mundurków szkolnych dla rwandyjskiego dziecka. Ofiara za święcę 15 zł.

8. Dzisiaj parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku rozpocznie się dla całego dekanatu przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla dorosłych, czyli osób, które ukończyły 21 rok życia a dotychczas tego sakramentu nie przyjęły. Konieczne są uprzednie zapisy kandydatów u księdza proboszcza / Tel. 68/ 3721588/. Można tego dokonać też na pierwszym spotkaniu, 15 marca o godz. 18.00 w Lubsku. Przygotowanie obejmuje 6 spotkań formacyjnych, będzie trwało do 15 maja.

9. W dniach 25 i 26 kwietnia w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku organizowany jest dwudniowy kurs przedmałżeński, którego ukończenie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy proszą o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenia /nr tel.: 68/3721 588; 607 065 865; /.

10. W czwartek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

11. Zapowiedzi: 1. Broniarz Łukasz zam. Lubin i Joanna Orzech zam. Drągowina zap. I

"Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych."INTENCJE MSZALNE
Sobota 14 marzec
16:00 Skibice w pewnej intencji
17:00 Przybymierz +Rozalia+Franciszek

Niedziela 15 marzec
9:00 Drągowina +Mariusz+Mirosław
10:15 Kaczenice +Franciszek /intencja córek/
11:15 Niwiska Rodziców:Józef i Regina Zgobik, Józef i Zuzanna Żłobińscy+rodzeństwo z obu stron
12:30 Kotowice 18 rocznica urodzin syna Szymona Białasa/ rodziców i rodzeństwa/

Poniedziałek 16 marzec 10:00 Kotowice + Józef Jurasik /int żony/
17:00 Drągowina++ rodziny Znamiec ++ kapłanów

Wtorek 17 marzec
17:00 Drągowina+Białas:Katarzyna,Eugeniusz,Mikołaj
Środa 18 marzec
17:00 Drągowina +Krystyna Kogut o łaskę nieba/int męża Czesława/

Czwartek 19 marzec św. Józefa
17:00 Drągowina +Józef/mąż/ +rodzice: Maria i Franciszek

Piątek 20 marzec - rekolekcje
19:00 Drągowina 1.++ rodziców z obu stron +mąż Jan+braci+siostra Bronisława 19:00 Drągowina 2.+Grzegorz+Zbigniew+Czesław

Sobota 21 marzec - dzień spowiedzi
18:30 Drągowina o Boże błog. dla członkin Róży p. Lechockiej 18:30 Drągowina +Helena+Tadeusz Bogacz/int syna z rodziną/

Niedziela 22 marzec
8:00 Kaczenice+Rozalia+Antoni
9:00 Niwiska+Rodziców: Zofia i Zenon +brat Mirosław Naborczyk/Dorota z rodzina/
10:15 Kotowice + Kazimierz 1r. / int żony/
11:15 Przybymierz +Franciszka/f/ +Stanisław ++rodziny Łozińskich
12:30 Drągowina + Mariusz
15:00 Skibice 60 rocznica urodzin Józefy Ganczar/f/

2020-03-06

08.03.2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE na II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

1. Dziękuję za wspólnie przeżytą niedzielną Eucharystię.

2. Dzisiaj II Niedziela Wielkiego Postu.

3. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na cele misyjne Dzieł Pomocy "Ad Gentes"

4. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii od piątku 20 marca. Zachęcam serdecznie do przygotowania się do Rekolekcji Wielkopostnych, znalezienia czasu, wyciszenia aby Pan nasz Jezus Chrystus znalazł w nas swoich przyjaciół i okazał nam miłosierdzie.

5. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale:
Drągowina w piątek po mszy Droga Krzyżowa a w niedzielę 20 minut przed mszą świętą Gorzkie Żale.

6. Jałmużna postna zbierana będzie po Drodze Krzyżowej oraz przy adoracji Krzyża. Zostaje ona przesłana do Kurii Biskupiej.

7. Rozpoczynamy po raz kolejny Wielkanocną Akcję Caritas. Rozprowadzamy świecę ozdobną na stół wielkanocny z piękną aplikacją Baranka Paschalnego. Ofiary będą przekazane na zakup mundurków szkolnych dla rwandyjskiego dziecka. Ofiara za święcę 15 zł.

8. 15 marca w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku rozpocznie się dla całego dekanatu przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla dorosłych, czyli osób, które ukończyły 21 rok życia a dotychczas tego sakramentu nie przyjęły. Konieczne są uprzednie zapisy kandydatów u księdza proboszcza / Tel. 68/ 3721588/. Można tego dokonać też na pierwszym spotkaniu, 15 marca o godz. 18.00 w Lubsku. Przygotowanie obejmuje 6 spotkań formacyjnych, będzie trwało do 15 maja.

9. W dniach 25 i 26 kwietnia w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku organizowany jest dwudniowy kurs przedmałżeński, którego ukończenie jest niezbędnym warunkiem przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy proszą o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenia /nr tel.: 68/3721 588; 607 065 865; /.

10. Spotkanie Rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii w czwartek 12 marca w Kotowicach o godzinie 17:00 / kościół/

11. Zapowiedzi: 1. Koszela Mateusz zam. Nowogród Bobrzański i Chrin Aneta zam. Drągowina zap.III

"Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych."INTENCJE MSZALNE
Sobota 7 marzec
16:00 Kaczenice +Czesław 10r.+Rodziców+Brat Marian
17:15 Niwiska +Kazimierz+Stanisław+rodzice:Leon i Franciszka

Niedziela 8 marzec
9:00 Drągowina +Jan w rocznicę
10:15 Przybymierz Urodziny Szymona 5r./intencja mamy i taty/
11:15 Skibice w intencji Maji z okazji chrztu
12:30 Kotowice + Zygmunt Dziębor 1r. /żony i dzieci/

Piątek 13 marzec
17:00 Drągowina +Franciszka/f/+Kazimierz+Józef+Antoni - Krasowscy

Sobota 14 marzec
16:00 Skibice w pewnej intencji
17:00 Przybymierz +Rozalia+Franciszek

Niedziela 15 marzec
9:00 Drągowina +Mariusz+Mirosław
10:15 Kaczenice +Franciszek /intencja córek/
11:15 Niwiska Rodziców:Józef i Regina Zgobik, Józef i Zuzanna Żłobińscy+rodzeństwo z obu stron
12:30 Kotowice 18 rocznica urodzin syna Szymona Białasa/ rodziców i rodzeństwa/

2020-02-28

01.03.2020

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Dziękuję za wspólnie przeżytą niedzielną Eucharystię.

2. Dzisiaj I Niedziela Wielkiego Postu.

3. Zmiana Tajemnic Różańca. Intencja: aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na cele misyjne Dzieł Pomocy "Ad Gentes"

6. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii od 20 marca. Zachęcam serdecznie do przygotowania się do Rekolekcji Wielkopostnych, znalezienia czasu, wyciszenia aby Pan nasz Jezus Chrystus znalazł w nas swoich przyjaciół i okazał nam miłosierdzie.

7. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale:
Drągowina piątek 17: 00 Msza św. i Droga Krzyżowa
Gorzkie Żale w niedzielę 15 min przed Mszą św.

8. Jałmużna postna zbierana będzie po Drodze Krzyżowej oraz przy adoracji Krzyża. Zostaje ona przesłana do Kurii Biskupiej.

9. Od obecnej niedzieli w kościele pod chórem wystawiona jest skarbonka, do której w okresie Wielkiego Postu składamy ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

10. Zapowiedzi: 1.Mateusz Kostrzewa zam.Klępina i Małgorzata Kuczak zam.Drągowina zap.III 2.Koszela Mateusz zam.Nowogród Bobrzański i Chrin Aneta zam.Drągowina zap.II

11. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca.

12. Odwiedziny chorych 6 marca od godziny 9:00


"Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych."
Św. Augustyn


Sobota 29 luty
16:00 Skibice+Helena +Władysław 17:00 Przybymierz+ Stanisław 19r./mąż/+rodziców:Regina,Piotr,Helena,Władysław
Niedziela 1 marca I Niedziela Wielkiego Postu
9:00 Drągowina +Bogdan +Józef
10:15 Kaczenice+Damazy+Henryka+Karolina+Antoni
11:15 Niwiska+Zuzanna+Józef Żłobińscy+dziadków z obu stron
12:30 Kotowice +Andrzej 11r./int żony i dzieci/

Środa 4 marca
17:00 Drągowina+Kazimierz+Józef+Adam+Zofia

Czwartek 5 marca
17:00 Drągowina o powołania kapłańskie i zakonne/int p.Stefani
/
Piątek 6 marca
17:00 Drągowina+Magdalena+Stanisław+Maria+Władysław

Sobota 7 marca
16:00 Kaczenice+Czesław 10r.+rodziców+brat Marian
17:15 Niwiska+Kazimierz+Stanisław+rodzice Leon i Franciszka

Niedziela 8 marca 2 Niedziela Wielkiego Postu
9:00 Drągowina + Jan w rocznicę
10:15 Przybymierz 5r. Urodzin Szymona /int rodziców/
11:15 Skibice w intencji ochrzczonej Maji
12:30 Kotowice 1r + Zygmunt Dziębor /żony i dzieci/

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Drągowina 2008