BIP

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Wiejskie koło Caritas
Czym jest Caritas?


Caritas to miłość, określony rodzaj miłości
- miłość bratnia, podnosząca, wspierająca,
akceptująca. Do takiej miłości-pomocy
względem wszystkich potrzebujących, ubogich
i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie,
narodowość czy stopień winy - wzywa
i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.
Miłość tak pojęta nie może nie stawiać
wspieranemu nieodzownych wymagań,
a nierzadko też obyć się bez profesjonalnych
umiejętności. Jednak pierwsze w kolejności
i hierarchii pozostaje proste otwarcie
na zgnębioną siostrę lub brata.
To jest caritas Kościoła w najistotniejszym
sensie i ona jest racją bytu organizacji,
której na imię CARITAS.
Parafialny Zespół Caritas jest podstawowym ogniwem Caritas, które wchodzi w skład Diecezjalnej Centrali Caritas. Działalność na szczeblu centralnym umożliwia realizację zadań zakrojonych na większą skalę. Centrala diecezjalna wnosi wkład koordynacyjny i formacyjny (delegaci grup parafialnych spotykają się regularnie z dyrektorem diecezjalnym, odbywają wspólne rekolekcje itp.). Z drugiej strony społeczne zaangażowanie Kościoła bez podłoża w postaci działających na najniższym szczeblu wolontariuszy stałoby się w dużej mierze nieefektywne. Wystarczy wskazać na fakt, że liczba osób potrzebujących, do których Caritas dociera w parafiach, nieporównanie przewyższa liczbę osób objętych działalnością central diecezjalnych. Caritas parafialna zostaje ustanowiona decyzją dyrektora Caritas diecezjalnej.
Do zadań Caritas na szczeblu parafii należy:
- mobilizacja charytatywna wspólnoty parafialnej;
- rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
- świadczenie pomocy potrzebującym;
- współpraca z diecezjalną centralą Caritas, z właściwym terytorialnie okręgiem Caritas, a także z innymi Caritas parafialnymi.

Na czele Caritas parafialnej stoi każdorazowo proboszcz parafii, który działa poprzez swojego świeckiego zastępcę. Członkowie parafialnych oddziałów Caritas są wyłącznie wolontariuszami.
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Drągowina 2008