BIP

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Kościół pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Telefony kontaktowe:
683276602

Konto Bankowe Parafii
Bank Spółdzielczy Żagań
25965700070020021148550002

Wszystkie sprawy kancelaryjne po Mszy św. wieczornej.
Do chorego i z pogrzebem w każdej chwili.

Kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia NMP. Powstał wkrótce po założeniu wsi przed 1237r. Romańska budowla o zasadniczym układzie murów przetrwała do dziś, w przebudowanej jednak postaci. Najstarszy kościół zbudowany z kamienia polnego, nie otynkowany, posiadał wąskie wysoko umieszczone okna. Wnętrze prezbiterium było wyższe, przykryte drewnianym pozornym sklepieniem kolebowym (jego ślady widoczne są na strychu). W XVII w. Kościół został przekształcony i rozbudowany. W prezbiterium w miejsce drewnianej koleby założono sklepienie krzyżowo-kolebowe. Poszerzono wszystkie otwory okienne i wejściowe poza wschodnim oknem prezbiterium, które zamurowano. Dobudowany został przedsionek, a następnie kaplica, zakrystia i wieża. Wszystkie elewacje otynkowano. Zakrystia została dobudowana przed rokiem 1679, a wieża około 1690r. W roku 1679 stała jeszcze wieża drewniana. Nowa murowana wieża związana została z murami korpusu. Ten błąd budowlany stał się przyczyną wielkich kłopotów trwających do dziś. Osiadający pod ciężarem jej murów grunt stał się przyczyną zarysowania ścian korpusu. Ujawniło się to już zapewne w XVIII w i było głównym powodem poważnego remontu kościoła w 1782r.ponowny duży remont miał miejsce w końcu XIX w. i wiązał się m.in. z przystawieniem do wieży potężnych przypór. Te prace również nie powstrzymały rozciągania ścian przez mury wieży i budowla znów wymagała pilnego remontu. Opracowany projekt przewiduje odcięcie murów wieży od korpusu oraz związanie korony murów i prezbiterium stalowymi dźwigarami. Kościół jest murowany z kamienia i cegły,
jednonawowy z wyższym prostokątnym prezbiterium. Do nawy przylegają: prostokątna wieża od zachodu, kaplica od południa i kruchta od północy. Z prezbiterium łączy się od strony północnej zakrystia.
Nawa nakryta jest płaskim stropem, prezbiterium- sklepieniem krzyżowo-kolebowym, a zakrystia kolebkowym z lunetami. Dach dwuspadowe, na wierzy namiotowy. Silne wpływy reformacji notowane na Śląsku w pierwszym okresie jej rozpowszechniania sprawiły, że protestanci przyjęli wiele katolickich kościołów. Tak było również w Drągowinie gdzie świątynię oddano Luteranom w 1540r. Jej zwrot społeczności katolickiej nastąpił w 1668r. Niewielki plac kościelny otacza kamienny mur, w linii którego od zachodu znajduje się brama barokowa z końca XVII wieku, zakończona falistym szczytem z płaskorzeźbą św. Augusta i rzeźbionej wyobrażeniem pięty we wnęce. Pierwszym proboszczem po wojnie został ks. Antoni Grucel.


Prezbiterium: obraz Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W latach '90-tych wykonany został generalny remont w tym rozbudowany o wieżę kościoła. Położono nową dachówkę. Herb kościoła widnieje nad głównym wejściem do kościoła, symbolizuje on istniejący niegdyś zakon Augustianów. Po zakończeniu remontu kościoła została wybudowana dzwonnica, na której umieszczono dzwon z rozebranej wieży. W kościele znajdują się zabytkowe postacie i wizerunki świętych oraz dwa zabytkowe ołtarze. W roku 2005 ołtarz boczny został przeniesiony z kaplicy tuż obok prazbiterium.
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Drągowina 2008