BIP

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Ochotnicza straż Pożarna
O.S.P. w Drągowinie została założona 13 lipca 1955r. przez P.S.P. w Żaganiu. Do straży wstąpiło 14 członków, pierwszym prezesem został Kazimierz Kurdyban, wice prezesem P. Morajko sekretarzem F. Nowakowski, komendantem K. Markulak, gospodarzem F. Najdek.

Początki były trudne, zbierano pieniądze na zakup sprzętu pożarniczego i modernizacje remizy.

Do pierwszego wyposażenia należało:
- wóz konny
- sikawka ręczna
- węże
Z biegiem czasu została zakupiona moto-pompa.

W roku 1980 jednostka zawiesiła swoją działalność.

W 1994r. O.S.P. Drągowina ponownie została powołana do życia, przez Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze.
Prezesem został Tadeusz Baka, sekretarzem W. Droszczak, skarbnikiem, A.Morajko, naczelnikiem W. Chrin, komendantem I. Hnatuśko, gospodarzem J. Markulak.

10 stycznia 1996r. O.S.P. Drągowina otrzymała od urzędu Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański samochód marki Żuk. Pojazd został wyposażony w zbiornik na wodę, auto-pompę, moto-pompę, zakupiono także węże i umundurowanie.

17 sierpnia 2000r. podczas wichury spadło drzewo, które zniszczyło remizę i uszkodziło stojący w niej samochód.
24 września odbył się festyn z okazji obchodów 45-lecia straży. Rozdano medale i odznaczenia.

W 2001r. O.S.P. powołuje nowy zarząd w składzie:
-prezes: Tadeusz Baka
-wice prezes: S. Ganczar i F. Markulak
-sekretarz: P. Zakowicz
-skarbnik: M. Pankiewicz
Zostaje także podjęta uchwała o remoncie remizy. Rozpoczęto go w czerwcu br. Odbudowano ściany, położono nowy dach i naprawiono uszkodzony samochód.
Zarząd w powyższym składzie funkcjonuje do dziś.


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Drągowina 2008